Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie domu, bytu, domácnosti

Vlastníctvo nehnuteľnosti si vyžaduje zodpovedný prístup k voľbe optimálneho poistenia. Poistením si tak môžete okrem toho najcennejšieho - vášho zdravia a života, ochrániť aj "strechu nad hlavou".

Či už nutnosť poistenia nehnuteľnosti vyplýva z požiadavky banky, ktorá vám poskytla úver, alebo ste sa rozhodli pre poistenie svojho domova dobrovoľne, neváhajte a porovnajte si ceny poistenia vášho bývania:

Poistenie nehnuteľnosti zabezpečí majiteľovi rodinného domu, bytu či inej vedľajšej stavby ochranu majetku v prípade škodovej udalosti zapríčinenej živelnou udalosťou, vandalizmom, či krádežou.

Netreba zabúdať ani na poistenie domácnosti, tu je potrebné dať si pozor na správne stanovenie poistnej sumy, ktorá by mala odrážať celkovú hodnotu vybavenia domácnosti v nových cenách (elektrospotrebiče, elektronika, nábytok, odevy, športové potreby, ceniny...).

Zodpovednosť za škodu:

  • vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti
  • členov domácnosti

môžete získať v niektorých poisťovniach zadarmo spolu s dojednaným poistením nehnuteľnosti a domácnosti, alebo ju môžete uzatvoriť aj samostatne podľa vlastného uváženia a potreby. Každý z nás zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí v občianskom živote (napr. vytopenie susedov, pohryznutie psom...).